Specializace

Traumatologie - úrazová chirurgie

Je lékařský obor, zabývající se diagnostikou, léčbou a rehabilitací všech úrazů, přičemž nejčastější je poranění skeletu čili kostry.

Nové metody ošetřování, konzervativní i operační, umožňují dosáhnout výsledků, které ještě před několika desetiletími nebyly možné.

Sportovní traumatologie

Obor, který se zabývá problémy, které vzniknou v důsledku pohybu. Nejde jen o vrcholové sportovce, ale také o pacienty s problémy způsobenými běžnou aktivitou. Řeší se bolesti jak akutní, tak chronické.

Provádíme klinické vyšetření, artroskopii i rehabilitace. Vše s osobním přístupem ke každému.

Chirurgie

Léčba nemocí a úrazů operativně manuální i instrumentální péčí.

Jednodenní chirurgie

Lékařské zákroky, které jsou zásadní, ale zároveň natolik šetrné, že je lze absolvovat ambulantně, bez hospitalizace.

Ortopedie

Zabývá se zejména léčbou a rehabilitací podpůrné a pohybové soustavy a to při zhoršení stavu nebo při nemoci.

Fyzioterapie

Zaobírá se diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému. Důležitá je mezioborová spolupráce s lékaři, což je jedna z výhod našeho pracoviště.