Specializace

Fyzioterapie

Léčebné postupy ve fyzioterapii vycházejí ze znalostí anatomie, fyziologie, biomechaniky, popřípadě vývojové kineziologie. Naši zkušení terapeuti využívají specifických technik, vhodných pro terapii diagnostikovaného problému. Terapie je individuální, většinou trvá jednu hodinu, během níž má terapeut dostatek času na vyšetření, léčbu a instruktáž cvičení.

Používané techniky na našem pracovišti:

Měkké a mobilizační techniky
- využívají se v podstatě u všech diagnóz. Jde o techniky uvolňující kůži, podkoží, fascie, svaly a také obnovují kloubní pohyblivost v jednotlivých segmentech. Techniky zahrnují i autoterapii, kterou pacienty naučíme.


PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
- širokospektré využití u celé řady diagnóz, u pooperačních, poúrazových a chronických stavů. Podstatou metody je usnadnění pohybu pomocí signalizace z vlastního těla. Využívá aferentace ze všech proprioreceptorů a exteroreceptorů. Metoda využívá pohybových vzorců vycházejících z přirozených pohybů denních aktivit člověka. Významnou úlohu zde hraje využití optimálního odporu, pro snížení bolesti a zvýšení rozsahu pohybu.


Metoda Mojžíšové
- zakládá se na mobilizaci páteře, žeber, SI skloubení a uvolnění svalů pánevního dna a následným pravidelným cvičením. Metoda byla vyvinuta pro léčení určitých druhů neplodnosti způsobenou špatným stavem pohybového aparátu. Její velké využití je převážně u vertebrogenních potíží.


Manuální lymfodrenáž
- zlepší odtok lymfy při lymfatickém otoku.


Cvičení s využitím pomůcek
- therabandů (pružných tahů) - zejména k aktivnímu cvičení na zvýšení svalové síly, koordinace, funkční stabilizaci páteře…
- balanční plochy - bosa a gymnastic ball, jsou jedny z nejefektivnějších cvičení k získání posturální stability, zlepšení kondice a koordinace pohybu.
- flexibar (vibrační kmitací tyče) - vhodný ke stabilizaci nejen ramenních pletenců, ale celého těla jako prevence a léčba vertebrogenních bolestí (bolestí zad). Lze trénovat sílu, vytrvalost, koordinaci a pohyblivost.


Aplikace kinesio-tapingu
- široké spektrum využití: ke zlepšení svalové funkce, podpoře kloubní funkce, snížení bolesti, aktivaci lymfatického systému.


SM Systém
- účinná sestava cviků podle MUDr. Richarda Smíška, které správně aktivují většinou ochablé a přetěžované svalové řetězce a protahují páteř směrem vzhůru, přičemž tak zajistí meziobratlovým ploténkám prostor pro regeneraci. Cvičení s pružným lanem v podobě většinou 11 cviků. Cvičení lze doplnit například speciálními masážemi. Systém má ze sebou desítky let vývoje i zkušeností.

Fotogalerie