Články

Tříselná kýla

18. 5. 2017

Tříselná kýla (hernia inguinalis)


Co je tříselná kýla, jaké jsou příznaky a jaké jsou nejmodernější možnosti její léčby?


Tříselná kýla je nejčastějším druhem kýly u dospělých. Jedná se o oslabení břišní stěny v oblasti třísla a projevuje se vyklenutím, které se nazývá kýlní vak. Toto onemocnění častěji postihuje muže a sportovce. Tříselná kýla může být získaná, nebo vrozená. Její velikost se pohybuje od malé kýly o velikosti třešně, až po rozsáhlé kýly velikosti pomeranče. Na jejím vzniku může nést podíl fyzická námaha, zácpa a chronický kašel, ale i onemocnění prostaty, onkologické onemocnění střeva a jiných orgánů v dutině břišní. Někdy může zasáhnout až do šourku, čímž jsou ohrožena varlata a může dojít až ke způsobení neplodnosti.


Tříselná kýla se projevuje jako pálivá nebo píchavá bolest, typicky v tříselné krajině, na šourku nebo na vnitřní ploše stehna. U pacientů trpících kýlou je nebezpečí uskřinutí kýly, kdy dojde k uvíznutí a poškození útrob uložených v kýlním vaku. Objeví se prudké bolesti, které mohou být spojené i se zvracením či teplotou. V takovém případě již není odkladu a kýlu je nutno operovat co nejrychleji – urgentně.


Jednou vzniklá kýla se již nikdy sama nevyléčí, proto doporučujeme ji operovat co nejrychleji. Velikost kýly ovlivňuje i dobu rekonvalescence.


Postup operace
:


Operace se podstupuje v celkové anestezii, o čemž vás bude informovat anesteziolog předem před operací a také na operačním sále. Před zákrokem se na nejprve provede příprava operačního pole antiseptickými roztoky, které hubí veškeré mikroorganismy na povrchu kůže (je nutné informovat ošetřující lékaře a sestry o případné nesnášenlivosti či alergii na tyto desinfekční přípravky, zejména na jód!).


Operace probíhá na operačním sále, který je vybaven veškerou potřebnou technikou, a to za sterilních podmínek a se sterilními nástroji a pomůckami, na operačním stole v poloze pacienta na zádech.


Laparoskopický přístup operace spočívá nejprve v tzv. insuflaci - neboli nafouknutí břišní dutiny oxidem uhličitým - vytvořením tzv. kapnoperitonea, pomocí speciální jehly, či přímo z menšího kožního řezu prostřednictvím portu, který následně slouží k zavedení optiky - laparoskopu.


Po zavedení minimálně dvou dalších pracovních portů (z jednotlivých malých kožních řezů) probíhá vlastní zákrok v prostoru dutiny břišní. Ten probíhá s pomocí speciálních laparoskopických nástrojů a je kontrolován prostřednictvím monitoru.


Nejprve se prohlédne dutina břišní a krajina třísel, přičemž se zjišťuje přítomnost kýly. Po nastřižení a odklopení pobřišnice v třísle je vypreparován kýlní vak od důležitých struktur, které se zde nacházej (cévy, nervy, u mužů chámovody), v rozsahu potřebném pro vložení a ukotvení síťky. Tou je překryt defekt fascie, kde se nachází kýla, a tím je provedeno její zpevnění (vlastní plastika).


Síťka je vyrobena z nevstřebatelného, medicínsky schváleného materiálu, např. polypropylenu. Pro její ukotvení jsou použity speciální kotvičky, svorky nebo spirálky, které jsou většinou vyrobeny z titanu.


Síťka je na začátku operace překryta odpreparovaným listem pobřišnice, která se fixuje zpět do původní polohy sešitím, či pomocí svorek.


Operace je ukončena vypuštěním oxidu uhličitého z břicha (tzv. desuflací), sešitím operačních ranek a probuzením pacienta z narkózy. Po krátkém sledování pod dohledem anesteziologa a sestry je pacient převezen na oddělení.


Pupeční kýla (hernia umbilicalis)


Pupeční kýla je defekt fascie v oblasti pupku, který způsobuje vyklenutí kůže. Obsahem kýlního vaku může být tuková tkáň, kterou nazýváme lipom, nebo střevní klička či část omenta (velká předstěra).


Operace pupeční kýly může být provedena klasickou nebo laparoskopickou cestou, při které se implantuje polyesterová či polypropylenová síťka.


Postup klasické operace:


V celkové anestezii, po přípravě operačního pole, řezem vytínající pupek bude vypreparován kýlní vak a podle anatomických poměrů zmenšen či zcela odstraněn. Následně bude zpevněna břišní stěna tzv. plastikou, případně dle konkrétního nálezu bude vložena síťka ze syntetického materiálu, a rána se sešije po anatomických vrstvách.


Postup laparoskopické operace
:


Před operací a na operačním sále budete informováni anesteziologem o celkové anestezii. Posléze se provede příprava operačního pole antiseptickými roztoky, který hubí veškeré mikroorganismy na povrchu kůže (pokud máte alergii na desinfekční přípravky, zejména jód, je nutné předem informovat ošetřující lékaře a sestry!).


Operace probíhá na operačním sále, který je vybaven potřebnou technikou, za sterilních podmínek s pomocí sterilních nástrojů a pomůcek. Pacient leží v poloze na zádech.


Laparoskopický přístup operace spočívá nejprve v tzv. insuflaci - neboli nafouknutí břišní dutiny oxidem uhličitým - vytvořením tzv. kapnoperitonea, pomocí speciální jehly, či přímo z menšího kožního řezu prostřednictvím portu, který následně slouží k zavedení optiky - laparoskopu.


Po zavedení minimálně dvou dalších pracovních portů (z jednotlivých malých kožních řezů) probíhá vlastní zákrok v prostoru dutiny břišní. Ten probíhá s pomocí speciálních laparoskopických nástrojů a je kontrolován prostřednictvím monitoru.


Prohlédnutím dutiny břišní a následně krajiny třísel zjišťujeme přítomnost kýly. Posléze uvolníme obsah vaku a vzniklý defekt se zevnitř překryje síťkou, která se fixuje vstřebatelným kotvícím materiálem.


Poté zašijeme tři malé vpichy po laparoskopu a pomocných portech. Tato metoda je sice nákladnější, ale s prokazatelně nižším rizikem recidiv, infekčních komplikací a rychlejším návratem do běžného života.


Další informace si můžete přečíst i tady www.pasa.cz