Náš tým

MUDr. Helena Antoni PhD.

Anesteziolog

Vzdělání:
1982 středoškolské, Gymnázium Slovanské náměstí 7, Brno
1988 vysokoškolské, Lékařská fakulta Jana Evangelisty Purkyně, Brno
2009 postgraduální studium Ph.D.

Kvalifikace:
1991 atestace anesteziologie a resuscitace 1.stupně
1996 1996 atestace anesteziologie a resuscitace 2.stupně
1997 2009 postgraduální studium, Ph.D.

Kariéra:
1988 – dosud   Anesteziologické a resuscitační oddělení Fakultní         
                       nemocnice Brno
2003 – dosud   Licence z anesteziologie a resuscitace,
            RIVA klinika, Medicom Clinic, Sport.medica, IC Klinika
2003 – dosud   Licence  z urgentní medicíny, ZZS Jmk, ZZS kraje  
                        Vysočina
2008  asistent LF MU Brno, pregraduální a postgraduální výuka

Vzdělávací stáže:
1989 IGEK FN Brno
1989 Úrazová nemocnice Brno
1990 Fakultní dětská nemocnice Brno
1998,1999 lektor Akademie regionální anestézie
Člen výboru České společnosti pro bezkrevní medicínu

Aktivity:
člen České lékařské společnosti  J.E. Purkyně
člen ČSARIM
člen ČLK

Publikace
autor, spoluautor článků z oboru anesteziologie a resuscitace, přednášková činnost

Ostatní
řidičský průkaz, anglický, ruský jazyk