Náš tým

Mgr. et Bc. Michaela Žváčková

Fyzioterapeut

Vzdělání:

  • 2005-2008 – Bakalářské studium Aplikovaná tělesná výchova
  • 2007-2010 – Bakalářské studium fyzioterapie
  • 2010-2012 - Magisterské studium fyzioterapie

Vzdělání:

  • 2005 – 2008 – bakalářské studium Aplikované tělesné výchovy na FTK UP v Olomouci
  • 2007 – 2010 – bakalářské studium Fyzioterapie na FTK UP v Olomouci
  • 2010 – 2012 – navazující magisterské studium Fyzioterapie na FTK UP v Olomouci

Absolvované kurzy:

2011 – MTC kineziotaping
2011 – Vojtova reflexní lokomoce – A kurz licenčního kurzu Vojtovy metody pro studenty fyzioterapie
2013 – SM systém – úvodní kurz
2013 – Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě (Jarmila Čápová)
2013 – Diagnostika a terapie ramenního kloubu (Bartosz Rutowicz)
2014 – Diagnostika a terapie kolenního kloubu (Bartosz Rutowicz)
2014 – Manuální lymfatická masáž
2014 – Rehabilitace ruky (Mgr. Milada Kukačková)
2014 – Dlahování ruky (Mgr. Milada Kukačková)
2015 – Dlahovací techniky (II. Kongres Společnosti terapie ruky)
2015 – SM systém - 1C
2015 – Diagnostika a terapie ramenního kloubu (MUDr. P. Švejcar)
2015 - pasivní účast na XIII. Kongrese České společnosti chirurgie ruky a aktivní příspěvek na II. Kongrese České společnosti terapie ruky
2015 – kurz dlahování ruky z termoplastu pod vedením Nicoly Goldsmith a Sarah Mee
2016 – PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace
2016 – Artroskopie a endoskopie ruky a chirurgie zápěstí
2016 – Artroskopie ramenního kloubu
2017 – Diagnostika a terapie funkce nohy z pohledu vývojové kineziologie
2017 – Endoprotetika dolní končetiny
2017 – pasivní účast na XIV. Kongrese České společnosti chirurgie ruky a aktivní příspěvek na III. Kongrese České společnosti terapie ruky