Náš tým

Bc. Iva Suková

Fyzioterapeut

Absolvované kurzy:

2015, Kurz PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
2012, Mobilizace SI a bederní páteře dle Mojžíšové
2012, Ošetření pánevního dna metodou Mojžíšové
2012, Kurz kinesiotapingu
2011, Mobilizace žeber metodou Mojžíšové
2011, Terapie lymfedému
2010, Diagnostika a terapie funkčních poruch ( manuální medicína )
2010, Problematika ošetřovatelské péče u pacientů s poraněním míchy
2009, Komunikace s pacienty se specifickými potřebami
2009, Odborný kurz v neinvazivní laserové terapii
2004, Seminář Sball therapy
2004, Kurz – posilovna – význam pro rehabilitační praxi, Fitness

Semináře a kongresy týkající se spondylochirurgie, traumatologie a spinální problematiky.