Náš tým

MUDr. Zdeněk Brodecký

Anesteziolog

Po promoci na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity J. E. Purkyně v Brně v roce 1980 se začal věnovat oboru anesteziologie a resuscitace v nemocnici v Jihlavě. V rozmezí let 1981-1989 získával zkušenosti na lůžkovém resuscitačním oddělení nemocnice v Třinci, kde později působil jako vedoucí lékař Záchranné služby. Po krátkém pobytu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně přijal místo vedoucího lékaře na oddělení akutního příjmu v pražské Nemocnici neodkladné péče na Malvazinkách. Současně pracoval jako lékař letecké záchranné služby v Praze. V období let 1992 - 1997 byl zaměstnán na Klinice anesteziologie a resuscitace ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Praze 10. Od dubna 1997 působil jako odborný anesteziolog v soukromém zařízení – v Lékařském domě v Praze Holešovicích – v oboru Plastická chirurgie, ortopedie. Od roku 2006 jako soukromý anesteziolog – převážně pro estetickou chirurgii u nás i v zahraničí.

Složené atestace, udělené licence
Atestace anesteziologie a resuscitace I. st., 1984
Atestace anesteziologie a resuscitace II. st., 1989
Osvědčení pro soukromou praxi vydané Lékařskou komorou, Olomouc, 1992
Licence ČLK pro vedoucího lékaře a garanta v oboru AR

Členství v odborných společnostech
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
Společnost pro léčbu bolesti
Česká lékařská komora, Rakouská lékařská komora, Norská lékařská komora
Česká královská společnost místního umrtvení

Absolvované kursy, studijní pobyty
Kurz rychlé lékařské pomoci pro vedoucí lékaře, Ústí nad Labem, 1986
Školící místo v dětské anestezii, Praha-Motol, 1988
Svodná anestezie - odborná stáž ve FN KUNZ, Brno, 1988
Kurz klinické farmakologie, Praha, 1991
Aktuální otázky oboru anesteziologie a resuscitace, Praha, 1991
Stáž na základně letecké záchranné služby v SRN, Eutin, 1991
Dlouhodobá stáž na Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Drážďany, 1995
Kurz léčby chronické bolesti, Praha, 1996
Studijní pobyt v Cincinnati, Ohio, USA, 1996
Hostující anesteziolog na klinice estetické chirurgie v Norsku - dlouhodobě