Náš tým

MUDr. Vladimír Krass, Ph.D.

Chirurg

Pracovní zkušenosti
2006 až doposud Úrazová nemocnice v Brně

Vzdělání
2000 – 2006 Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Všeobecné lékařství
2012 Atestace ze všeobecné chirurgie
2012 Funkční licence z endoskopie a endoskopických výkonů – vydáno Gastroenterologickou společností
2013 až doposud Zařazen do atestace z onkologické chirurgie
2015 Certifikát z koloproktologické laparoskopie – Kolorektální kontinuum vydán chirurgickou klinikou v Hradci Králové
2017 Obhájení akademického titulu Ph.D.

Profesní zaměření a zkušenosti
Sekundární lékař chirurgického oddělení
Lékař na částečný úvazek v endoskopickém centru ÚN
Oddělení septické a rekonstrukční chirurgie (6 let) – léčba chronických ran, podtlaková terapie
Odborný asistent Kliniky traumatologie LF MU
Ambulance koloproktologie a chronických ran
Laparoskopické řešení tříselných, pupečních a jiných kýl, laparoskopické operace žlučníku a nádorů střev a rekta

Jazyky
slovenština mateřský jazyk, bezchybný pravopis
čeština aktivní
angličtina slovem i písmem, pokročilý
němčina základy na úrovni dorozumění

Zájmy
fitness, crossfit, kultura, umění

Publikace
Autor i spoluautor odborných prací zabývajících se chirurgickou a endoskopickou problematikou, přednáší na odborných fórech, spolupracuje s IPVZ a Masarykovou univerzitou v rámci doškolování lékařů, sester a záchranářů.
Účast na mezinárodních kongresech zabývajících se problematikou podtlakové terapie endoskopie a chirugie.
V roce 2009 první místo na mezinárodním sympoziu Complication of endoscopy v německém Hannoveru za prezentaci kazuistiky.
V roce 2010 prezentace se stejnou prací i na SLS Annual Meeting & Endo Expo 2010 v New Yorku v USA.

• Rare untasted complication of NOS - Plicator system
KRASS Vladimír. Rare untasted complication of NOS - Plicator system. In 19th SLS Annual Meeting & Endo Expo 2010 New York. 2010.
• Our Experience with Transoral Incisionless Plication of Gastroesophageal Reflux Disease: NOTES Procedure
SVOBODA Petr, I. KANTOROVA, L. KOZUMPLIK, P. SCHEER, M. RADVAN, Jarmila RADVANOVÁ, Vladimír KRASS a F. HORALEK. Our Experience with Transoral Incisionless Plication of Gastroesophageal Reflux Disease: NOTES Procedure. Hepato-gastroenterology, ATHENS: H G E UPDATE MEDICAL PUBLISHING S A, 2011, roč. 58, č. 109, s. 1208-1213. ISSN 0172-6390.
• Till this time untasted complication of NOS - Plicator system
KRASS Vladimír. Till this time untasted complication of NOS - Plicator system. In 2. International Symposium on Complications in GI-Endoscopy. 2011.
• Till this time untasted complication of NOS - Plicator system
KRASS Vladimír. Till this time untasted complication of NOS - Plicator system. 2011.
• Kompartment syndrom v traumatologii končetin
KRASS Vladimír, Vratislav PROCHÁZKA, Ján KUŽMA a Radek VESELÝ. Kompartment syndrom v traumatologii končetin. Úrazová chirurgie, 2013, roč. 2/21, č. 2, s. 38-43. ISSN 1211-7080.
• KOMPARTMENT SYNDROM V TRAUMATOLOGII KONCETIN
KRASS Vladimír a Vladimír KRASS. KOMPARTMENT SYNDROM V TRAUMATOLOGII KONCETIN. In Novákovy traumatologické dny. 2013.
• Akutní ruptury Achillovy šlachy
VESELÝ Radek, Radek SUCHOMEL, Vladimír KRASS a Jan TRÁVNÍK. Akutní ruptury Achillovy šlachy. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2015, roč. 24, č. 2, s. 78-82. ISSN 1210-5481.
• Gastroezofageální reflux, naše zkušenosti s endoskopickou léčbou metodou NOTES
KRASS Vladimír, Ladislav KOZUMPLÍK, J. MARŠOVÁ, J. OCHMANN, Radim KYZLINK, Radek VESELÝ a I. KANTOROVÁ. Gastroezofageální reflux, naše zkušenosti s endoskopickou léčbou metodou NOTES. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia, chirurgia súčasnosti, Banská Bystrica: LuMa BB spol. s r.o., 2016, XX, č. 2, s. 4-14. ISSN 1336-6572.