Náš tým

MUDr. Mario Bertoli

Ortoped

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství. Po promoci v roce 2006 nastoupil jako lékař na Ortopedické oddělení Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti, kde působí dodnes. Na tomto oddělení se specializuje na konzervativní a operační léčbu onemocnění velkých kloubů (hlavně postižených artrózou). Provádí operace náhrad velkých kloubů endoprotézami a s tím související revizní operace náhrad a jejich reimplantace. Nelze ale pominout další operace spadající do oboru ortopedie jako artroskopické operace kolen a ramen, chirurgii nohy, revmatochirurgické a traumatologické operace.

V roce 2011 úspěšně složil atestační zkoušku v oboru ortopedie. Během své praxe absolvoval odbornou stáž na Klinice traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně a na Ortopedické klinice IPVZ a 1.LF UK FN Na Bulovce, zúčastnil se odborného kurzu Masterclass Difficult Primary & Revision Knee v Praze a také kurzu Operační technika náhrady ramenního kloubu reverzním systémem SMR na 1.ortopedické klinice 1.LF UK FN Motol.