Náš tým

prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D.

Primář

Univerzitní vzdělání:
• 1978 - 1984 Lékařská fakulta J.E.Purkyně, Brno
• 2x reprezentace v republikovém kole Studentské vědecké a odborné činnosti

Atestace:
• 1987 atestace z chirurgie 1. stupně
• 1992 atestace z chirurgie 2. stupně
• 1996 atestace z traumatologie

Postgraduální vzdělání:
• obhajoba disertační práce: Transplantace allogenních menisků u králíků – experimentální práce. Disertační práce. 1-98, 1/2005 a udělení titulu Ph.D.
• 2007 – habilitace, obhajoba práce „Současné možnosti operační terapie při poranění menisků“ a udělení titulu „docent chirurgie“

Licence:
• 1993 licence ČLK pro obor chirurgie
• 2003, 2015 - licence ČLK pro primariát z chirurgie
• 2003, 2015 licence ČLK pro primariát z traumatologie

Odborná praxe:
• 1984 – 1993 lékař chirurgického oddělení Nemocnice s poliklinikou Ivančice, primář MUDr. Richard Kania
• 1993 -2005 – vedoucí lékař oddělení traumatologie v Úrazová nemocnice v Brně
• 2005 - 2015 primář Kliniky traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně
• 2015 dosud – přednosta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brno
• 1994 -2004 privátní praxe MUDr. Libor Paša
• 2004 dosud – jednatel nestátního zdravotnického zařízení Sport.medica, s.r.o.
• 1994 – 1999 lékař basketbalového klubu mužů Brno (Stavex)
• 2001 dosud lékař basketbalového klubu žen Brno („Žabiny“)
• 2005-2009 lékař basketbalového reprezentace žen ČR

Pedagogická praxe:
• od 1996 asistent ILF Praha
• od 2000 asistent Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně
• výuka v kurzech artroskopických operací na prestižních mezinárodních akcích
• výuka lékařů v oboru traumatologie v ČR a jejich příprava k atestaci
• výuka lékařů v oboru traumatologie v ČR a Slovensku v principech ošetřování úrazů dle metodiky AO International v rámci ČR i v zahraničí
• přednášky na domácích i zahraničních kongresech
• organizátor republikových i mezinárodních kongresů a kurzů

Ocenění:
• Cena Jacques Duparca za nejlepší poster na světovém kongresu EFORT, Helsinky 2003
• Od roku 2001 dosud - člen výboru „Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii“ (SSTA)., v letech 2010-2012 předseda výboru
• 2013 – čestný člen Slovenské spoločnosti pre artroskopiu a športovnú traumatologiu

Vědecká činnost:
• Hlavní řešitel projektu "Řešení nestabilit kolenního kloubu artroskopicky prováděnou plastikou vazů pomocí allogenních štěpů“. Grant IGA MZ ČR, 3928-3. Závěrečná zpráva str. 1-41, 3/2000. V současné době je tato metodika propracována a je používána na mnoha pracovištích v ČR, Slovensku i dalších zemích.
• Hlavní řešitel projektu „Allotransplantace menisku“. Grant IGA MZ NR 8190-3, Závěrečná zpráva str. 1-89. V současné době je Klinika traumatologie LF MU v Brně jediným pracovištěm v ČR, kde je tato metoda zpracována a úspěšně ve větší míře realizována.
• Spoluřešitel projektu „Léčba hlubokých defektů chrupavky kolene a hlezna pomocí autologní transplantace chondrocytů“. Grant IGA, 3461–3. Závěrečná zpráva s. 1–48, 1999.
• Spoluřešitel projektu „Řešení hlubokých chondrálních defektů kolena kombinací mozaikové plastiky a autologně kultivovaných chondrocytů na nosiči – prospektivní studie“. Grant IGA MZ ČR 5972-3. Závěrečná zpráva s. 1-57, 2003. Metodika aplikace kultivovaných chondrocytů je používána u rozsáhlých defektů chrupavky nosných kloubů (nad 3-4cm2), kde není možné používat jinou metodu.
• Spoluřešitel projektu „Nitrodřeňová osteosyntéza zlomenin distálního femuru retrográdním hřebem“. Grant IGA MZ ČR 3927-3. Závěrečná zpráva str. 1 - 44, 3/2000
• Spoluřešitel projektu „Diferencovaný přístup ošetřování akutních ruptur předního zkříženého vazu.“ Grant IGA MZ ČR ND 6061/3. Závěrečná zpráva 2003.

Zahraniční stáže:
• 1991 Unfallchirurgie, Univerzita Kiel, Německo
• 1996 Unfallchirurgie AKH Wien, Rakousko
• 2003 Orthopedic Dep., Univerzita Ghent, Belgie

Aktivní účast na kongresech v zahraničí:
• Přednášky na četných tuzemských a zahraničních kongresech (již více jak 200 přednášek)

Nejvýznamnější odborné kurzy, které absolvoval a na kterých působí jako lektor:
• AO basic + AO advanced v ČR i zahraničí (traumatologie)
• pravidelné kurzy v rámci ILF Praha (postgraduální vzdělávání)
• artroskopické kurzy v ČR a zahraničí - pořádané SSTA (Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii), realizované ve spolupráci s firmami Mitek-DePuy Johnson&Johnson, Synthes, Artrex, Orthofix, Olympus

Členství v odborných a vědeckých společnostech:
• Česká společnost úrazové chirurgie
• Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
• Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii
• AO Czech – člen výboru
• „Meniscus Transplantation Group“ při ESSKA

Nové operační metody v Úrazové nemocnici v Brně, na jejichž zavedení se podílel:
• artroskopické rekonstrukční operace velkých kloubů (koleno, rameno, hlezno, loket, zápěstí, kyčel, subtalární kloub)
• miniinvazivní stabilizace periartikulárních zlomenin (v oblasti kloubů). Jedna z prvních přednášek na toto téma na Evropském traumatologickém kongresu v Davosu 1996.

Nově zavedené operační metody Úrazové nemocnici v Brně a v ČR, na jejichž zavedení se podílel a které se již realizují i na dalších pracovištích:
• artroskopicky asistovaná repozice a stabilizace zlomenin tibiálního plata
• transplantace allogenního štěpu při rekonstrukci poranění zkřížených vazů
• transplantace allogenního menisku
• aplikace kultivovaných chondrocytů u defektů chrupavek
• artroskopie kyčelního kloubu
• artroskopicky asistované stabilizace zlomenin patní kosti